Gimnazjum Nr 10 im. T. Kościuszki   ul. Partyzantów 10A   35-234 Rzeszów   tel. 17 748 27 70   NIP 813 30 08 430

MEN KO PCEN OKE UW UM CKE

Dzisiaj jest roku

Strona główna

CERTYFIKAT „SZKOŁY PRZYJAZNEJ  ŻYWIENIU I  AKTYWNOŚCI  FIZYCZNEJ”

 

W latach 2013/2014 , 2014/2015  nasza szkoła realizowała    projekt   KIK/34 „ Zapobieganie nadwadze i  otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie  żywienia i  aktywności  fizycznej” w  ramach  Szwajcarsko - Polskiego  Programu Współpracy.

Program realizowany był przez Instytut Żywności i Żywienia we współpracy z partnerami: Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki  pod  patronatem  Pani Minister Edukacji Narodowej.

Zadania realizowane w ramach tego projektu miały na celu edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia oraz promowanie  aktywność fizycznej wśród młodzieży.  Kształtowanie prozdrowotnych postaw miało służyć zapobieganiu rozwojowi otyłości i innych chorób przewlekłych wśród młodzieży. Współczesne młode pokolenie wykazuje bowiem coraz większą skłonność do spożywania produktów wysokokalorycznych.

W ramach programu uczniowie i ich rodzice  uczestniczyli w prelekcjach dotyczących zasad zdrowego odżywiania oraz  dokonywania wyboru wartościowych produktów żywnościowych.

Na terenie szkoły organizowane były dni zdrowej żywności, na które uczniowie przynosili zdrowe przekąski przygotowane wspólnie z rodzicami w domach. 

Organizowane rozgrywki klasowe, imprezy sportowe i konkursy o tematyce prozdrowotnej cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej.

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT „SZKOŁY PRZYJAZNEJ  ŻYWIENIU  I  AKTYWNOŚCI  FIZYCZNEJ”.

 

         

 Wikipedia Onet WP Google Interklasa Gimnazjum.pl Interia

 Napisz do nas

Strona główna