Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

im. Tadeusza Kościuszki

 

Partyzantów 10A  35-234 Rzeszów   tel. +17 748 27 70  NIP 813 30 08 430

Dzisiaj jest roku

Dokumenty szkolne

Statut szkoły >>>

 

Wewnątrzszkolny system oceniania >>>

 

Aneksy do wewnątrzszkolnego systemu oceniania >>>

 

Regulamin oceniania zachowania >>>

 

Regulamin Rady Rodziców >>>

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego >>>

 

Szkolny Program Wychowawczy >>>

 Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

 

 

Strona główna 

Napisz do nas