Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

im. Tadeusza Kościuszki

 

Partyzantów 10A  35-234 Rzeszów   tel. +17 748 27 70  NIP 813 30 08 430

Dzisiaj jest roku

 
Międzynarodowy Program Ekologiczny GLOBE

Gimnazjum Nr 10 reprezentowało Polskę w Pradze >>>

2015-06-03

 

Polskie GLOBE GAMES Iwonicz, Strzyżów >>>

2014-06-11

 

Sukces naszej szkoły w międzynarodowym Programie Globe

2012-05-08

 

Nasza szkoła na 9 miejscu w Polsce >>>

2011-04-28

Gimnazjum Nr 10 uczestniczy w Międzynarodowym Programie Ekologicznym GLOBE od 27.11.2003 r. W naszej szkole obecnie odbywają się cztery dodatkowe kółka ekologiczne GLOBE, które są prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli wpisanych na listę „The teacher`s GLOBE” przez Krajowego Koordynatora tego programu w Polsce Panią Magdalenę Machinko-Nagrabecką. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez następujących nauczycieli:

Badania hydrologiczne prowadzone przez Panią mgr Beatę Tutaj odbywają się raz w tygodniu nad rzeką Przyrwą i w pracowni biologicznej. Uczniowie posługują się sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz zestawem odczynników do badań wód.

Badania atmosferyczne prowadzone przez Pani mgr  Beatę Siwiec odbywają się przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Uczniowie korzystają tutaj ze specjalnej stacji meteorologicznej znajdującej się w pobliżu szkoły.

Badania fenologiczne prowadzone przez Pani mgr Beatę Tutaj– odbywają się od kwietnia do października. Uczniowie obserwują wzrost i obumieranie liści na wybranym drzewie globowskim – brzoza brodawkowata- znajdującym się w pobliżu szkoły.

Badania gleb prowadzone przez Panią mgr Ewelinę Kardaś-Hermę– odbywają się w pobliżu szkoły między miejscem badań fenologicznych a atmosferycznych oraz w laboratorium chemicznym.

 

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 10 uczestniczy w projekcie – Badaj Klimat z Programem GLOBE. Badawcza Kampania Klimatyczna prowadzona w ramach Programu GLOBE w Polsce rozpoczęła się w styczniu 2012 roku warsztatami dla nauczycieli i prowadzona będzie do czerwca 2014 roku. Nasza szkoła uczestniczy w Module B ”Badanie zapylenia atmosfery”. Koordynatorami tego projektu są Pani mgr Beata Tutaj oraz Pani mgr Ewelina Kardaś- Herma.

Moduł B realizowany jest we współpracy z dr hab. Krzysztofem Markowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz metodykiem Anną Woźniak.

Regularne obserwacje atmosferyczne, które prowadzą uczniowie klas drugich podzielone są na kilka kategorii:

a. podstawowe obserwacje atmosferyczne:

o    zachmurzenie

o    ocena koloru nieboskłonu

o    temperatura powietrza

o    wilgotność powietrza

o    ciśnienie atmosferyczne

o    kierunek wiatru

o    opady

b. pomiary aerozoli

o    grubość optyczna aerozoli przy użyciu fotometru słonecznego

o    koncentracji węgla cząsteczkowego przy użyciu prostego aethelometru

c. pomiary temperatury chmur i nieboskłonu

o    wyznaczenie wysokości podstawy chmur

o    wyznaczanie całkowitej zawartości pary wodnej w atmosferze

d. pomiary zapylenia powietrza

o    szacowanie widzialności

o    pomiar widzialność przy użyciu aparatu cyfrowego.

Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli są seminaria uczniowskie GLOBE GAMES, w których młodzież naszego gimnazjum uczestniczy corocznie. GLOBE GAMES to forma zabawy, w której uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski i z zagranicy. Nauczyciele są autorami zadań konkursowych, czuwają nad prawidłowością wykonywanych badań oraz opiekują się uczniami podczas długich tras przemarszu.

Uczniowie z Gimnazjum Nr 10 brali udział w następujących seminariach:

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Globowcy w Słowińskim Parku Narodowym Rąbka, 6-9 czerwca 2004 roku;

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Globowcy w Słowińskim Parku Narodowym Rąbka, 10-13 czerwca 2005 roku;

ü  Czeskie GLOBE GAMES - Banov niedaleko Uherskiego Brodu; Banov 5-8 maja 2006 r.

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Globowcy w Karkonoszach Szklarska Poręba; 10-13 czerwca 2006 roku;

ü  Czeskie GLOBE GAMES - Śluknov; Śluknov  4-7 maja 2007 r.

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2007  Stara Dąbrowa, 17-20 czerwca 2007 roku;

ü  Czeskie GLOBE GAMES - Stribo;   7-9 maja 2009 r.

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2009  Międzyzdroje, 2-5 czerwca 2009 roku;

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2010  Rąbka koło Łeby, 13-16 czerwca 2010 roku;  

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2011  Ruciane Nida,12-15 czerwca 2011 roku;  

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2012  Jastrzębia Góra, 2-5 czerwca 2012 roku;  

ü  Seminarium dla uczniów działających w Programie GLOBE Polskie GLOBE GAMES 2013  Darłowo, 8-11 czerwca 2013 roku;  

 

Do realizacji programu GLOBE zostały zakupione niezbędne sprzęty pomiarowe oraz zestawy odczynników. Nasze Gimnazjum posiada stację meteorologiczną w pobliżu szkoły. Zaopatrzona jest ona w deszczomierz, wilgotnościomierz, termometr do pomiaru temperatury maksymalnej i minimalnej oraz barometr. Uczniowie wykorzystywali te sprzęty prowadząc pomiary atmosferyczne. Na potrzeby realizacji programu zostały zakupione zestawy odczynników do badań hydrologicznych i gleb Oprócz tego posiadamy pH-metr kalibrowany trzema buforami (pH=4, pH=7 oraz pH=10); konduktometr, termometr elektroniczny oraz tubę do pomiaru zmętnienia wody. Na potrzeby badań gleb zakupiono areometr oraz wagę elektroniczną. Większość pomiarów wykonuje się regularnie, zgodnie z harmonogramem zbierania danych, a niektóre wymagają dokonywania obserwacji w danym momencie. Pomiarom atmosferycznym, które są prowadzone codziennie sprzyja fakt, że nasza stacja meteorologiczna umiejscowiona jest w pobliżu szkoły. Inne badania, takie jak cotygodniowe pomiary hydrologiczne wymagają udania się nad rzekę Przyrwę. Usytuowanie naszego gimnazjum także sprzyja, gdyż niewielka rzeka Przyrwa przepływa w pobliżu szkoły. Pobranie próbek wody zajmuje uczniom tylko 15 minut. Próbki te przynoszą do laboratorium chemicznego i dokonują dalszych pomiarów. Miejsce badań fenologicznych i badań gleb wyznaczone zostało w ogródku przy szkole. Staramy się ponadto systematycznie wysyłać wyniki badań drogą mailową do centralnej bazy w Waszyngtonie.

 Wikipedia Onet WP Google Interklasa Gimnazjum.pl Interia

Strona główna 

Napisz do nas