Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

im. Tadeusza Kościuszki

 

Partyzantów 10A  35-234 Rzeszów   tel. +17 748 27 70  NIP 813 30 08 430

Dzisiaj jest roku

 
 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


 

 

 

Konkurs –  Historia książki i pisma >>>

2014-05-05

Wiosenne warsztaty plastyczne w czytelni >>>

2014-04-04

KSIĄŻKOWE NOWOŚCI

 Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi w prezentacji

Nowości

 

 

Zobacz jak tętni życie w bibliotece

 

 

"Kalejdoskop biblioteczny".

"Warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych w czytelni - grudzień 2013 r."

Dzień Postaci z Bajek, czyli powróćmy jak za dawnych lat>>>

2011-11-08

 

Konkurs „Pięknego czytania” - finał >>>

2011-10-28

 


22 listopada 2005 r. nasza  biblioteka dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymała cztery stanowiska komputerowe dla czytelników (jednostka centralna z monitorem) - wszystkie podłączone do sieci Internet; wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka) oraz oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny. Na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie sieciowe Microsoft SBS 2003 PL Premium Edition. Na stanowiskach roboczych dla czytelników Microsoft Windows XP PL Professional i Microsoft Office 2003 PL Professional.  
Celem projektu jest:
1 Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
2 Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
3 Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych,
4 Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej (rodzice),
5 Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,
6 Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
7 Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
8 Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
9 Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.
10 Zdobycie umiejętności, które pozwolą użytkownikom znaleźć się na rynku pracy,
11 Podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy.

Docelowo Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ma służyć uczniom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły oraz rodzicom naszych uczniów.

Tutaj uczniowie spędzają czas przed lekcjami, po lekcjach i na każdej przerwie. Wyszukują materiały niezbędne do przygotowania zadania, wykonania prezentacji multimedialnej, rozwijają swoje zainteresowania , wykonują projekty edukacyjne.

ICIM jest wyposażone w rzutnik , ekran, telewizor. Te sprzęty ułatwiają                i uatrakcyjniają zarówno nauczycielom, jak i uczniom zajęcia odbywające się  w Centrum.

Galeria zdjęć

Strona główna 

Napisz do nas