Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie
Nauczyciele

Język polski

 • Małgorzata Ożóg

 • Aldona Rączy

 • Małgorzata Łukaszek

 • Monika Konefał

Matematyka

 • Barbara Szelicka

 • Danuta Sołtys

 • Ewa Niedźwiedź

Historia

 • Krystyna Leniart

 • Małgorzata Łukaszek

Geografia

 • Magdalena Koziarz

Chemia

 • Ewelina Kardaś Herma

 • Sabina Andres

 • Beata Semków

Biologia

 • Beata Tutaj

 • Edyta Jost

Fizyka

 • Ewa Barć

Plastyka

 • Elżbieta Ficek

Muzyka

 • Piotr Urbanek

Technika

 • Damian Mach

Informatyka

 • Damian Mach

 • Jerzy Wójcik

Język niemiecki

 • Ewa Augustyn Ziemlińska

 • Katarzyna Sondej

Język angielski

 • Urszula Filip

 • Iwona Drzał

 • Piotr Urbanek

Język hiszpański

 • Magdalena Martinez Węgrzyn

Język francuski

 • Helena Leja

Wychowanie fizyczne

 • Marta Rejment

 • Maja Szymczyk

 • Jerzy Motyka

 • Grzegorz Bober

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Grzegorz Bober

Religia

 • Rafał Kania

 • ks. Marcin Duplaga

Biblioteka

 • Alicja Kądziela

Pedagog

 • Dorota Bikowska

Strona główna