Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

im. Tadeusza Kościuszki

 

Partyzantów 10A  35-234 Rzeszów   tel. +17 748 27 70  NIP 813 30 08 430

Dzisiaj jest roku

 
Podręczniki w roku szk. 2015/2016

  INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO KLASY I i II

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811 oraz z 2015r. poz.357) - art. 9.  „Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie
klasy I gimnazjum a od roku 2016/2017 uczniowie klasy II uzyskują prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” .

 W związku z powyższym uczniowie klas 1 i 2 nie dokonują zakupu podręczników – wszystko będzie dostępne w szkole od 01.09.2016 r.

                                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                       Jerzy Wójcik

                                                                                                                           


 

 

Podręczniki dla klas III >>>

Strona główna 

Napisz do nas