Gimnazjum Nr 10 im. T. Kościuszki   ul. Partyzantów 10A   35-234 Rzeszów   tel. 17 748 27 70   NIP 813 30 08 430

MEN KO PCEN OKE UW UM CKE

Dzisiaj jest roku

Strona główna

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

II semestr

 

TERMINY STAŁE:

 1. Robocze konferencje Rady Pedagogicznej /Konferencje szkoleniowe w ramach WDN – wtorki lub czwartki.
 2. Wywiadówki z Rodzicami – czwartki godz. 17.00/17.30
 3. Szkolne konkursy – według odrębnego terminarza ujętego w planach zespołów przedmiotowych.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego (harmonogram , terminy) – według odrębnego zarządzenia dyrektora
 5. Egzaminy próbne w klasach drugich – maj 2017 r.
 6. Egzaminy próbne w klasach trzecich – grudzień 2016 r. oraz marzec 2017 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
  Na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
  (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r.  Nr 104, poz. 965 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego
  ustalam w roku szkolnym 2015/16 osiem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.05.17 - wt;

16.06.17 - pt;

22.06.17 - czw
19 - 21.04.2017 (egz. gim. kl.3) śr-pt;

 

Termin

Treść

Osoby odpowiedzialne

6.02.17

Początek II semestru 2016/2017

 

9.02.17

Wywiadówka półroczna

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

14.02.17

Konferencja plenarna podsumowująca I semestr 2016/2017 

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

14.02.17

Walentynki szkolne

Samorząd Uczniowski

16.02.17

Ostatki – dyskoteka karnawałowa

Samorząd Uczniowski

Marzec 2017

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Marcin Duplaga

15-17.03.17

Egzaminy próbne klas trzecich.

Wicedyrektor

Marzec 2017

Święto liczby π

Nauczyciele matematyki

23.03.17

Rocznica Nadania Imienia Szkole

 

K. Leniart

E. Ficek

04.04.17

Szkolenie Rady Pedagogicznej z procedur związanych z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego

Dyrektor, wicedyrektor,

6.04.17

Wywiadówka–prelekcje dla rodziców

 (klasy 3 procedury egzaminu gimnazjalnego)

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

13-18.04.17

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

19-21.04.17

Egzamin gimnazjalny klas trzecich

Dyrektor, wicedyrektor

28.04.17

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go Maja

M. Łukaszek

3.05.17

Udział w uroczystościach miejskich- poczet sztandarowy

M. Ożóg, E. Niedźwiedź

18.05.17

Spotkania z rodzicami (informacja o uczniach zagrożonych oceną ndst oraz propozycja zachowań)

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas

Do końca maja 2017

Realizacja zaplanowanych projektów edukacyjnych w klasach II.

Nauczyciele

17-19.05.17

Egzaminy próbne w klasach drugich

wicedyrektor, nauczyciele

 

1.06.17

Dzień Dziecka - Dzień Sportu

Samorząd Uczniowski, Jerzy Motyka

Czerwiec 2017

Organizacja pokazów i doświadczeń fizycznych i chemicznych – czerwiec 2017

E. Barć, B. Semków

Czerwiec 2017

Komers klas trzecich

Rada Rodziców

Do 5.06.17

Wystawienie ocen i zachowań przewidywanych w dzienniku elektronicznym

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotów

Do 14.06.17

Wpis ocen i zachowań końcoworocznych do dziennika elektronicznego

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotów

19.06.17

Konferencja klasyfikacyjna

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

22.06.17

Uroczyste pożegnanie klas trzecich, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

M. Konefał, K. Leniart

23.06.17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

26.06.17

Konferencja plenarna podsumowująca II semestr 2016/2017

 

Dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna

 

      

 Wikipedia Onet WP Google Interklasa Gimnazjum.pl Interia

 Napisz do nas

Strona główna