Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

im. Tadeusza Kościuszki

 

Partyzantów 10A  35-234 Rzeszów   tel. +17 748 27 70  NIP 813 30 08 430

Dzisiaj jest roku

 
Przetargi

Zamówienie publiczne:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego - pdf - nowe

Aktualizacja: 25.07.2014


 

Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ulicy Partyzantów 10A w Rzeszowie

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. A pdf

3. Cz. B SIWZ - przedmiar 1

4. Cz. B SIWZ - przedmiar 2

5. Cz. B SIWZ - przedmiar 3

6. Cz. C SIWZ - wzór umowy pdf

7. Cz. D SIWZ - formularz oferty doc

8. Informacja techniczna pdf

9. STWiORB pdf

10. Załącznik nr 1 - oświadczenie pdf

11. Załącznik nr 2 - oświadczenie pdf

12. Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa pdf

13. Załącznik nr 5 - wykaz robót doc

14. Załącznik nr 6 - kierownik budowy doc

 

Informacje dla wykonawców.

 

Zmiany i odpowiedzi:

1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz.1 >>>

 

Aktualizacja: 09.07.2014

 


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego

Aktualizacja: 26.06.2014

 

 

 


 

Zamówienie publiczne: 

Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 10

przy ulicy Partyzantów 10A w Rzeszowie

Aktualizacja:05.06.2014


Ogłoszenie o zamówieniu pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf

Przedmiar robót pdf

Schemat ideowy pdf

Informacja techniczna dla wykonawców pdf

Instalacja elektryczna piwnica_2 pdf

Opis techniczny-projekt wykonawczy pdf

Schemat ideowy kuchnia_parter pdf

Schemat ideowy zasilania pdf

Spis rysunków pdf

Spis treści pdf

Szczegółowa specyfikacja techniczna pdf

Schemat ideowy parter_1 pdf

Schemat ideowy piwnica pdf

Schemat ideowy parter_2 pdf

Schemat ideowy parter_3 pdf

Schemat ideowy parter_4 pdf

Schemat ideowy 1 piętro pdf

Schemat ideowy 1 piętro_1 pdf

Schemat ideowy 1 piętro_2 pdf

Schemat ideowy 1 piętro_3 pdf

Schemat ideowy 1 piętro_4 pdf

Rozmieszczenie aparatów TE_1 pdf

Rozmieszczenie aparatów TE_13 pdf

Rozmieszczenie aparatów TE_02 pdf

Rozmieszczenie aparatów TE_2 pdf

Rozmieszczenie aparatów TE_3 pdf

Rozmieszczenie aparatów w TE_11 pdf

Rozmieszczenie aparatów w TE_12 pdf

Instalacja elektryczna 1p_1 pdf

Instalacja elektryczna 1p_2 pdf

Instalacja elektryczna 2p_1 pdf

Instalacja elektryczna 2p_2 pdf

Instalacja elektryczna parter_1 pdf

Instalacja elektryczna parter_2

Instalacja elektryczna piwnica_1

Oświadczenie wykonawcy pdf

Oświadczenie wykonawcy zał. 2 pdf

Oświadczenie wykonawcy zał. 3 pdf

Formularz oferty doc

Wykaz robót zał. 5 doc

Kierownik budowy zał. 6 doc

 


 

Informacje dla wykonawców.

 

Zmiany i odpowiedzi:

 

1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz.1 >>>

Załączniki:

Tablica do modernizacji TE-12 >>>

Tablica do modernizacji TE-2 >>>

Tablica do modernizacji TE-3 >>>

Tablica do modernizacji TE-02 >>>

Tablica do modernizacji RK >>>

 

2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz. 2 >>>

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia cz. 3 >>>

Załączniki:

Budynek główny-ilości przewodów >>>

 

Aktualizacja:17.06.2014

Strona główna 

Napisz do nas